Sortere på lærlinger uten læreplan

Implementert

Vi har fått inn et ønske om å kunne filtrer på lærlinger som ikke er tilknyttet noen bedrift i lærlinglisten.


Kan være hendig eksempelvis ved arkivering av lærlinger, hvor man har glemt å sette som inaktiv. Slik at de ligger aktive i lærlinglisten uten noen relasjon.


Her der det vell 2 innspill. jeg er helt enig med å ha en mulighet på å finne lærlinger som ikke er knyttet opp mot en læreplan. Dersom en ikke er knyttet opp mot bedrift får en vell ikke lagt til fagligleder/instruktører heller eller?

Man finner muligheten til å sortere på både lærlinger som ikke har tilknyttet noen læreplan, samt lærlinger som ikke har noen nåværende bedrift eller kontraktsfestet bedrift i rapporten "lærlingstatistikk" :-)


Du har mulighet til å knytte en lærling opp mot en faglig leder/instruktør selv om man ikke har en bedrift. Friheten der kom når vi implementerte muligheten til å knytte opp en relasjon til lærlingen som var i en annen bedrift enn lærlingen selv :-)