Aktivitet - egenpåmelding

Implementert

Har fått innspill på at avkrysningsboksen "Egenpåmelding" (oppretting av aktivitet) kan mistolkes dit at lærlingen bruke denne til å melde seg på aktiviteten, men (som det rett nok står i infoboksen) så vil aktiviteten være åpen og synlig for alle når denne boksen brukes.


Kunne det være en idé å endre navnet på boksen til "Åpen påmelding" f.eks? For å minimere sjansen for brukerfeil...


2 personer liker denne ideen
1 Comment

Hei Per,


Jeg ser absolutt at det kan være nyttig. Den het jo "Påmelding" først, men vi fikk så mye tilbakemeldinger (og misforståelser) på at alle lærlingene og ansatte fikk tilgang til aktiviteter de ikke skulle, så vi endret det til "Egenpåmelding" slik som det står i OLK2. Det er dog absolutt ingen dum idé å endre det til "Åpen påmelding" eller lignende :-)


Hvis noen har noen andre ideer til hva som gir best forklaring, eller "Åpen påmelding" er bedre en dagens - så si gjerne i fra!