Aktivitet - melding i siste hendelser når innlevering er gjort

Implementert

Det hadde vært fint for den som har opprettet en inlevering å få en linje i "Siste hendelser" når lærlingen har gjort innlevering.


1 person liker denne ideen

Har fått inn en tilbakemelding på å vise når noen har kommentert på en dokumentasjon i "siste hendelser" for faglige ledere og ansatte også. Går litt på det samme :-)

...og hvis innleveringen hadde blitt en del av dokumentasjonen så man kunne knytte læreplan mål til den og, så hadde det vært fantastisk! :)

Nå er det implementert slik at når en lærling feks leverer en oppgave vil du som konsulent få dette opp i siste hendelser. Lærlingen får opp når de har fått en tilbakemelding o.l. Ansatte får også opp når lærlingene har levert.