Aktivitet - melding i siste hendelser når innlevering er gjort

Implementert

Det hadde vært fint for den som har opprettet en inlevering å få en linje i "Siste hendelser" når lærlingen har gjort innlevering.


1 person liker denne ideen

Nå er det implementert slik at når en lærling feks leverer en oppgave vil du som konsulent få dette opp i siste hendelser. Lærlingen får opp når de har fått en tilbakemelding o.l. Ansatte får også opp når lærlingene har levert.

...og hvis innleveringen hadde blitt en del av dokumentasjonen så man kunne knytte læreplan mål til den og, så hadde det vært fantastisk! :)

Har fått inn en tilbakemelding på å vise når noen har kommentert på en dokumentasjon i "siste hendelser" for faglige ledere og ansatte også. Går litt på det samme :-)