Info om hvem som har og når vurderinger har blitt godkjent

Implementert

Fått inn en forespørsel på det å vise informasjon om hvem som har godkjent en vurdering på en lærling og når. Per nå er det ingen informasjon om hvem som har godkjent vurderingene i loggen eller grensesnitt.


Det var også et ønske om at dette også gjelder for lærlingens egenvurdering.


Dette er for å gjøre sporbarhet lettere på kontorer som gjerne har flere som gjør vurderinger.


3 personer liker denne ideen

god ide!!

 


1 person liker dette

Hva er status på denne?


Skjer det noe her?

Status?

Hei Jørgen,

Beklager sent svar. Det er noe vi har hatt oppe til diskusjon i brukerforum. Det er hele tiden en vurdering vi må gjøre internt på hva som skal prioriteres. Per nå er det diskutert og pratet om, men har det er ikke tydeliggjort noen status på når det evt dukker opp i systemet.

Mer utdypende om tingene so mer diskutert finner du her https://kundeservice.innit.no/support/discussions/topics/8000009422 

Hei igjen,

Vi ser på en mulighet for å vise hvilke deltakere som har satt vurdering i en vurderingssamtale.


1 person liker dette

Dette er nå på plass :-)


Sjekk ut versjonsloggen på hvilke endringer som er her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-321.html 

Det er kommet noen innstillinger knyttet til vurdering


1 person liker dette