Varsling ved bedriftsbytte

Ikke Tatt

Følgende ønske er rapportert inn:


Er det mulighet for at det kan komme noe varsel i OLKWEB når lærlingene våre bytter arbeidsplass i rulleringsperioden?


1 person liker denne ideen

...en videreføring av dette kunne vært å få lagt inn en periodeplan e.l. for lærlingen. Mange lærlinger bytter avdeling (eller fysisk lokasjon) etter en framdriftsplan. Dersom vi kunne fått lagt inn denne planen, kanskje og med varsler når planlagt bytte er tenkt så hadde dette vært nyttig. 


1 person liker dette

Det er ingen problem å legge inn en rulleringsplan på lærlingene idag, men det å ha et varsel i systemet ved bedriftsbytte blir ikke noe nå, da det ikke er noe som har blitt forespurt av flere.