Meldingsboks på lærlings profil

Implementert

I forrige versjon så hadde lærlingene meldingshistorikk på alle meldinger på egen profil. Denne ønsker vi oss tilbake. Fagansvarlige bør også kunne se lærlingens meldingshistorikk (ikke bare konsulenter som i dag).


1 person liker denne ideen

Tror denne kommer?stemmer ikke det  Therese?  I vertfall på lærling-  litt uenighet i forum om det er ønskelig at faglig leder ser meldinger som er sendt til lærling. Det er tross alt en SMS og mail som ligger der og dette er sendt til lærling"personlig". det bør være bedre om vi får mulighet for å hekte på faglig leder i selve meldingen hvis vi øsnker at de også skal motta eller se samme sms, eller mail

Fagansvarlige bør ihvertfall kunne se meldinger som de selv har sendt til lærlingene på lærlingens meldingsarkiv, ser forøvrig ikke utfordringa med at fagansvarlige ser hvilke meldinger Opplæringskontoret sender via OLK WEB. Er det sensitive meldinger til den enkelte lærling så bør de uansett ikke sendes fra OLK WEB, men på andre kanaler (ordinær e-post/sms). Mulighet for å hekte på ansatte og andre lærlinger i samme bedrift på e-poster burde vi ha på alle meldingesbilder, men det er muligens en litt større sak som krever et eget forslag?

Vi jobber med at lærlinger og ansatte kan se sine egne meldinger (via sin profil). Vi viderefører fra OLK2 at ansatte per nå ikke kan se lærlingene sine meldinger :-)

Dette ble implementert på fredag. Lærlingen kan se sine egne meldinger, ansatte kan se sine melding. Ansatte kan ikke se lærlingenes meldinger, konsulentene kan se både lærling og ansatte sine meldinger.


2 personer liker dette