Vurdering

Ikke Tatt

Ønsker at man kan velge mindre enn en time til vurdering. Vi har ofte 45 min. Kan ikke velge dette i dag når jeg oppretter vurderingsamtale. Minste er en time.