Vurdering

Ønsker at lærlingen kan gi kommentarer når han/hun gjennomfører vurdering. Viktig at lærlingen får gi kommentarer under hvert område om det er ting som ønskes bedret. 


Ønsker også at jeg på OK kan gi kommentarer under samtale på hvert av områdene som skal vurderes. Dvs. at hvert emne får tre meldingsbobler, en for lærlinge som fylles ut før møtet, en for faglig leder som fylles ut før møtet og en for OK som fylles ut PÅ møtet. Lettere å følge opp under hvert emne enn å forklare på ny under egen fane kommentar. Om det går hadde det vært fint om kommentarene "kopieres" og kommer under egen fane kommentarer er det fint som oversikt til slutt. . 


Ønsker også at tilbakemeldingene under vurderingen fikk fargekoder som er satt under vurderingskriterier. dvs. bra er grønn, bedring ønskes rød. (som er noen av mine vurderingskriterier). Med farvekoder får man fort oversikt på hva som er bra og hva som bør bedres.  2 personer liker denne ideen
1 Comment

Kommentar til fargekoder, så bør det være et ikon i tillegg til farge, som hjelp til fargeblinde.