Sende melding til flere grupper samtidig

Implementert

Ønsker mulighet for å kunne huke av for å sende melding til flere grupper samtidig - er dett mulig å få til? Hvis vi kunne søke opp grupper på samme vis som enkeltpersoner fra meldingssenteret hadde det vært å foretrekke - da kunne vi sendt til både grupper og enkeltpersoner samtidig.


4 personer liker denne ideen

Hei

Det er et stort problem at man ved utsendelse til flere grupper hver for seg fører til at mange får samme meldingen flere ganger da mange har tilhørighet i flere grupper, det er urealistisk å tenke at man klarer å sortere ut disse dubleringen før de sendes. Det er også viktig at dette blir tatt hensyn til når det evt. kommer muligheter for å sende til flere grupper samtidig.

Vi får veldig ofte klager fra mottakere at de får e poster og sms flere ganger og dette fører til at vi ikke blir tatt på alvor og kvier oss til å bruke systemet. 

Dette bør prioriteres og er en av få ting som fungerte mye bedre i den gamle OLKWEB versjonen!

Odd-Inge Johannessen

Fagopplæring Sør

Hei dere,

det å kunne sende til flere grupper samtidig er noe vi har utviklet nå, og er i testfasen på - det er med andre ord rett rundt hjørnet :-)


Vi er klar over at mange tilhører flere grupper, og at det kan skape problematikk ved utsending. Dette blir tatt høyde for. Det blir også mulig å sende til både flere grupper, og enkeltpersoner i samtidig.


3 personer liker dette

Dette er nå på plass! :-)


1 person liker dette