Hente frem grupper i rapporten dokumentasjon

Hei


I rapporten dokumentasjon bør en kunne hente frem gruppene også. Dersom en har opprettet logiske grupper kan en skille mellom 1 og 2 års lærlinger. Dette er spesielt nyttig når en skal se en tot status på ant innlegg på fag og hente frem kun 2 års lærlingene. Forutsetningen her er at en har definert gruppene godt.