Se antall som har sett innlegg

Vi har fått inn følgende forslag:


Jeg ønsker meg noen tall på hvor mang som har lest et innlegg i forslagskassen.


5 people liker denne ideen

Hvilke innlegg? Snakker vi om her på forslag/emner, eller er det lærlingens dokumentasjon det er snakk om?

Gjelder innlegg/ønsker i forslagskassen :-)


2 people like this