Vedr visning av kontoravd (region kontor)

Implementert

Hei


Opplæringskontoret for Forsvaret hadde i den gamle versjonen et filter der en kunne hente frem regionkontor(nå kontoravd)dette ønsker vi tilbake på oversikten lærlinger-alle lærlingtyper.

På lærlingen sin profil kommer det kun opp den kontoravd du selv tilhører og ikke alle andre i kontoret.Dette bør rettes opp.