Siste og neste lærlingebesøk - Aktiviteter

Denne rapporten slik jeg har forstått det baserer seg på Aktiviteter - kategori lærlingbesøk. Aktiviteter brukes hos oss for å ha oversikt over de neste besøk, noe vi også praktiserte i OLK2. Rapporten slik den er fremstilt kan forståes slik at den viser når man var der sist og når neste besøk er planlagt. Men slik er det jo ikke. Den viser planlagte aktiviteter uavhengig om aktiviteten er gjennomført eller ikke.
Når en aktivitets-dato da passeres havner denne dato som siste lærlingbesøk og neste er tom.
Vi synes denne rapporten gir rom for misforståelser og blir litt unyttig for å holde oversikt over når aktiviteter er gjennomført og neste planlagt.

Når det gjelder oversikt over aktiviteter generelt ser vi som i OLK2 at hvis en planlagt aktivitet passer på dato forsvinner den fra listene på dashbord.

For å ha en kvalitetsikring på Aktiviteter har vi vært og er av den mening at en Aktivitet bør være synlig på lister til den er registrert av konsulent som gjennomført/ikke gjennomført