Vedr visning av godkjente kompetansemål.

Hei


I rapporten dokumentasjon  bør det også komme frem godkjente kompetansemål. Slik det er nå må en inn på hver enkelt lærling for å finne godkjente kompetansemål.


- Egen rullegardin knapp med status på godkjente/ikke godkjente kompetansemål.


2 people liker denne ideen

En liten oppfølger på denne se vedlegg.

pptx

1 person likes this

sikkert en greit funksjon for de som har mange lærlinger i samme fag med samme startdato?


1 person likes this