Endringslogg på alle lærlingene og ansatte sine profiler

I olkweb er det veldig dårlig sporbarhet på endringer som gjøres. Det er svært lett å slette/ endre noe uten at en kan finne ut hvem som har gjort dette. Derfor MÅ det opprettes en endringslogg på alle lærlingene og ansatte sin profil slik at alt er sporbart. Vi vurderer å gi flere lærlinger rolle som "konsulent" men vi ønsker å begrense denne rollen til færrest mulig så lenge det ikke er en endringslogg på alt som gjøres i olkweb. Endringene som kommer frem på Hendelser er ikke godt nok i forhold til våre krav om sporbarhet. (hvem gjør hva når?)


1 person liker denne ideen

Sporbarhet er viktig for å kunne få rettet opp i feil, men denne funksjonen må bare være synlig for konsulenter, og den må brukes med forsiktighet slik at ingen føler seg overvåket..

Skjer det noe her?