velkomstmeldingene må vi vises på den ansatte sin profil under meldinger også

Implementert

Velkomstmeldingene som sendes ut kommer ikke frem på lærlingene eller de ansatte sin profil under meldinger. Må rettes opp


1 person liker denne ideen
1 Comment

Dette dukker nå opp på alle nye lærlinger og ansatte som blir registrert :-)