Summere opp tidsbruk på delmål opp til kompetansemål

Implementert

Gerd Kjølstad fra Byggopp HedOpp ønsker at tid registrert mot delmål, blir synlig på kompetansemålet i læreplanen. Altså at det summeres opp!


1 person liker denne ideen