PDF dokument av notat/journal i OLKWEB

Implementert

Ønske om at det lages en snarvei for å kunne opprette PDF av notat og journal


1 person liker denne ideen

Hei Ole-Anders,


Dette kommer med oppdateringen vi slipper i mars :-)

Hei Ole-Anders,

Dette er nå på plass i OLKWEB :-)