Personalsjef/HR

I de fleste av våre bedrifter er det en personalleder/Hr leder. Disse ønsker ofte å ha oversikt over lærlinger i olkweb. (syns det er kjempebra!) På hver enkelt lærling må vi tildele denne rollen. Hadde det vært lurt om personalleder hadde ligget fast inne på lærlinger i aktuell bedrift? samme kunne vært gjort i forhold til f.eks lønnsmedarbeidere som også ønsker å få oversikt. Her har vi også måtte legge til en egen "tittel" i Olkweb...