Halvårsvurdering og delprøvevurdering

Ikke Tatt

Vi har lagt til halvårsvurdering og delprøvevurdering i alle læreplanene.

De ligger med egne punkter som skal vurderes. I olkweb 2 var hele listen med punkter synlig i både egenvurdering og bedriftens vurdering - i olkweb 3 må vurderingen "åpnes" for å få tilgang til punktene - dette medfører at de to delene av vurderingen ofte ikke blir gjennomført.

Det er også knyttet vurderingskriterier til overskriftenene - altså Halvårsvurdering og Delprøvevurdering og det gjør det ekstra forvirrende.  De skal ikke ha kriterier.

(Kan hende dette er noe vi får gjort noe med selv i malene - men har ikke funnet noen noen god løsning på det enda)

Vi ønsker oss tilbake til hvordan det så ut i olkweb 3 - da kunne det ikke misforstås og vurderingen ble gjort ferdig uten at vi måtte ta ekstra telefoner både til lærling og bedrift.

1 Comment

Hei Aud, 

For del 1 av innspillet ditt har vi fått en notis på dette her: https://kundeservice.innit.no/support/discussions/topics/8000003904 

Denne har tre forskjellige stemmer, så klikk gjerne på "liker denne idéen" der, så får vi flere som ønsker dette.


Vi ser absolutt hensikten med det. Et alternativ som mange benytter seg av er at man hever det som går på halvårsvurdering og delprøvevurdering et hakk "opp". Altså så det står "Uten hovedområde" hadde vært "Halvårsvurdering". Jeg ser at dere har disse to vurderingene inne på hver plan, så det kan være det blir litt mye arbeid for dere.


Når det gjelder beskrivelsen av målene kan dere klikke på knappen med blyanten, da vil dere se beskrivelsene knyttet mot målene. Eksempelvis:

NuiFw4Ba_XIqQfnCGygNxgc0ilTZgkRKDQ.png