Beskrivelse av læreplanmål

Implementert

Når det er lagt til beskrivelser av læreplanmål blir disse tilgjengelig via "info-knapp" i læreplanen og det fungerer bra, men den funksjonen er ikke tilgjengelig i vurdering.

Når vi er i en vurderingssamtale og diskuterer måloppnåelse eller helst i forkant når lærling og faglig leder sitter med sine vurderinger er det kjekt å ha målbeskrivelsen tilgjengelig. Som det er nå må en alternere mellom vurdering og læreplan og det blir for tungvindt. Ønsker info-knappen tilgengelig i vurdering også.


3 personer liker denne ideen

Hei Aud, 


Som jeg nevnte i det andre forslaget ditt kan dere se beskrivelsen på målet via knappen med en blyant på i vurderingen. Dette viser egentlig akkurat det samme som "infoknappen". Dere trenger med andre ord ikke hoppe mellom læreplan og vurdering. Se figuren nedenfor for å se hvilken knapp du kan trykke på: 

NuiFw4Ba_XIqQfnCGygNxgc0ilTZgkRKDQ.png


Skriver svaret ditt her, Aud:


Hei Terese


Ja vi ser beskrivelser av hovedmål, men ikke av delmål.


 

Mvh 

Aud HjeldeStemmer det du sier :-)


Slik det er i dag benyttes delmål gjerne som en konkretisering av kompetansemålet, vi opplever ikke så ofte at de er beskrivelse knyttet til disse. 


Jeg lar saken stå, her i forslagskassen - og hvis det er noe som er et behov hos flere vil vi gjøre en vurdering med brukerforum om det er noe vi skal implementere :-)

Hei Aud, da er dette på plass :-)