Filter på læretid slutt i dokumentasjonsrapport

Det er kommet et ønske om å legge inn et filter i dokumentasjonsrapporten for å se lærlinger med læretid slutt et gitt år.

Dette for å fange opp dem som har lite dokumentasjon når det nærmer seg slutten av læretiden.