Forenkle godkjenne logg og vurdering for faglig leder/instruktør

Skulle gjerne sett at "boksene" med læreplan(logg) og vurdering skulle vært forstørret mot de andre "boksene" når man logger seg på OLKWEB. Kunne de vært lagt som heading over de andre boksene? Det er disse to "boksene" som blir mest brukt i arbeidet med oppfølging av lærlingene, for våre instruktører. Ofte blir instruktører/faglige ledere usikre på hvor loggen var og hvor ligger halvårsvurdering. Kunne det vært skrevet "læreplan-logg" i "boksen" "læreplaner"? Vi holder selvfølgelig kurs i bruk av OLKWEB, men ting tar tid og da kan dette forenkle prosessen med å få dette inn "i fingrene" på brukerne våre.

Skulle også sett at "vis/skjul delmål-knappen" ble noe forstørret, eller at delmålene ligger fremme når man trykker på læreplaner, slik at man kan velge bort delmål med "vis/skjul delmål-knappen".

Ellers er OLKWEB på tur til å bli et meget godt verktøy for våre brukere :)


2 personer liker denne ideen

Kan vel implementeres av Innit ved at man for eksempel bruker uthevet tekst på disse boksene?


1 person liker dette

Ja, utheving av tekst på disse boksene er en god ide. :-)