Vise kommentarer i mobilappen

Pågår

Vi har fått inn et forslag og ønske fra Avigo:


Dersom det har blitt gitt en kommentar til lærlingens dokumentasjon ville det vært veldig brukervennlig å kunne lese denne i appen, på dokumentasjonen der.


3 personer liker denne ideen
1 Comment

Dette er noe vi ser på sammen med oppdatering av appen :-)