Egenskapen "Åpen påmelding" på aktiviteter ønskes begrenset til kun egne lærlinger

Ikke Tatt

Det har kommet inn et forslag fra et opplæringskontor vedrørende egenskapen "Åpen påmelding" på aktiviteter.

Forslaget gikk ut på å begrense synligheten på aktiviteter med denne egenskapen til kun de lærlingene brukeren har en relasjon til (Faglig leder o.l).


Per nå vises aktiviteter som har denne egenskapen skrudd på, til alle brukere i systemet, slik at enhver kan velge å melde seg på aktiviteten.


3 people liker denne ideen
1 Comment

Helt enig! Vi har mange faglige ledere, og  instruktører, som legger inn aktivteter til sine lærlinger og krysser av for åpen påmelding! fjernes fort fort fort fort


1 person likes this