Egenskapen "Åpen påmelding" på aktiviteter ønskes begrenset til kun egne lærlinger

Det har kommet inn et forslag fra et opplæringskontor vedrørende egenskapen "Åpen påmelding" på aktiviteter.

Forslaget gikk ut på å begrense synligheten på aktiviteter med denne egenskapen til kun de lærlingene brukeren har en relasjon til (Faglig leder o.l).


Per nå vises aktiviteter som har denne egenskapen skrudd på, til alle brukere i systemet, slik at enhver kan velge å melde seg på aktiviteten.


4 personer liker denne ideen

Helt enig! Vi har mange faglige ledere, og  instruktører, som legger inn aktivteter til sine lærlinger og krysser av for åpen påmelding! fjernes fort fort fort fort


1 person likes this

Aktivitet er et fint verktøy i OLKweb, men vi ønsker at ansatte skal ha begrenset tilgang til KUN å legge inn aktivitet for "sine" lærlinger. Vi opplever at flere faglig ledere og instruktører har brukt åpen påmelding i god tro på at dette går kun til deres lærlinger, og at denne aktivitet en er frivillig å delta i. Ved å ha begrenset tilgang til kun sine lærlinger, mener vi at bedriftene våre har et godt verktøy de kan bruke når de skal invitere lærlingene sine til kurs og andre ting. Håper Innit kan se etter en optimal løsning som gir bedriftene og lærlingene riktig informasjon.


2 personer like this

dette er tatt opp for over ett år siden!1 person likes this