Oversikt over løpende kontrakter pr. måned

Hei!


Det er ikke mulig å se løpende kontrakter pr. måned, og sortere ut i fra basis. Jeg får kun opp en oversikt for hvert halvår, og får ikke sett hvilken basis de enkelte lærlingene har. 


Er det mulig å få til dette?