Orden og adferd

Det er 2 ulike karakterer, og vi ønsker de adskilt. 

En for orden, og en for adferd.