Legge inn dokumenter beregnet på gruppenivå.

Vi i skolevesenet som har OLKWEB for lærling savner muligheten for å legge inn dokumenter på gruppenivå. Vi trenger en plass for å legge inn opplæringsdokumenter og forelesningsnotater linjevis. Hvis dette hadde blitt implementert ville elevene  i de fleste tilfeller kun trenge å forholde seg til et system.


Leiv Holtskog

Møglestu VGS