Adressefelt på bedrift

Implementert

Bedrifter har gjerne flere adresser. Det er besøk,- post,- og fakturaadresse. Foreslår at systemet suppleres med fakturaadresse slik at f.eks. tilskudd rapport går direkte til fakturaavdeling.


6 personer liker denne ideen

Detter er helt klart et behov.