Eksport av læreplan til Word

Ikke Tatt

Ønsker mulighet for å eksportere læreplaner til Word for konsulenter, pr nå har vi kun mulighet til å hente PDF versjon.


Når vi skal ha fagansvarlige til å revidere læreplaner vil de med en Word versjon ha mulighet til å bruke "spor endringer" funksjonalitet. Dette vil kunne gjøre konsulentenes arbeid veldig mye enklere når vi skal oppdatere/revidere læreplanene i OLK WEB. Vi vil med en gang se hvilke endringer som skal gjøres, og vi kan kan kopiere ny tekst rett inn i OLK WEB.


3 personer liker denne ideen

Savner tilbakemelding på denne.

Fortsatt ingen feedback på denne?

blir tatt opp i forumsmøte i mars


1 person liker dette

Hei,

Dette var oppe som et tema på brukerforum, og det er ikke noe vi kommer til å ta inn i OLKWEB nå.