Chat mellom lærlinger i forskjellige bedrifter/fagområder

Jeg har et ønske om å få implementert en modul i OlkWeb som åpner for chat, lærlinger mellom seg på samme og/eller forskjellige fagområder.


dette er noe som spesielt er aktuelt for lærlinger som er under opplæring i fag som gjerne kun er èn lærling pr. lærebedrift og noe jeg vet de kunne hatt god nytte av. Hvor og det gjerne går an å sende dokumenter mellom hverandre og kanskje også med en forumsdel som alle kan føle seg fri til å følge, gi en kommentar eller komme med egne innspill.


1 person liker denne ideen