Opplæringsbøker

Ikke Tatt

Er det mulig for dere å tilby opplæringsbøker i de ulike fagene?


Med opplæringsbok menes opplæringsboken/permen som lærlingene dokumenterer måloppnåelse i kompetansemålene.

Hei Leiv,


Vi har i utgangspunktet kun UDIR sine planer, og ikke noe mer utover dette. Per i dag har dere dog mulighet til å legge inn egne undermål og konkretiseringer. Eventuelt kan dere kontakte andre skoler/opplæringskontor og eventuelt dele på tvers.