Aktiviteter - oppgave ikke synlig før starttidspunkt

Ikke Tatt

Når en oppretter en aktivitet av typen oppgave / prøve bør ikke oppgaven bli tilgjengelig for lærlingen før oppstartstidspunktet. Vi skal bruke denne funksjonen til fagprøvetester og da er det en poeng at lærlingen ikke ser oppgaven før det gitt tidspunkt, slik at det blir mest mulig likt en reel.

1 Comment

Hei Henning,


Dette har vi i den nye funksjonen "Oppgave/innleveringer" - der kan man sette frist for når den blir synlig. Mer om den finner du her: https://innit.gitbooks.io/olkweb/content/oppgaverinnleveringer.html