Dato og versjonsnummer på brukerveiledninger

Ikke Tatt

Ønsker oppdatert versjonsnummer og dato på alle 3 brukerveiledningene slik at vi kan se at vi har den nyeste og mest oppdaterte versjonen når vi skal kjøre opplæring på lærlinger, fagansvarlige og konsulenter.


Pr nå kan det virke som at brukerveiledningene ikke er fortløpende oppdatert, men det håper jeg ikke er tilfelle?
https://kundeservice.innit.no/support/discussions/topics/8000005704

1 Comment

Hei Jørgen.

Det blir ikke implementert versjonsnummer på brukerveiledningene.


Den oppdaterte versjonen er alltid den som er lenket opp i systemet, og den du finner her https://kundeservice.innit.no/support/solutions/articles/8000043735-brukerveildninger-olkweb-3 


Vi oppdaterer veiledningene så fort det er kommet elementer som endrer flyten, eller større ting som er nytt, eller ting vi får mye spørsmål om og må forklares i større grad. Det vil si at de oppdateres fortløpende. Eksempelvis ved større versjonsslipp, eller ved de månedtlige slippene, hvor det er betydelig funksjonalitet som er implementert. For ansatte og lærlinger er det ikke like ofte nødvendig med oppdateringer som det er på brukerveiledningen for konsulenter, da omfanget av funksjonaliteter og muligheter er større her.


 Brukerveiledningen vil ikke endres av mindre ting som ikke endrer på flyt og form. Hensikten med brukerveiledningene er å forklare hovedfunksjonalitet på et nivå slik at alle kan ta bruk av OLKWEB.


Du kan også alltid se når veiledningene sist er oppdatert eksempelvis her: https://www.gitbook.com/book/innit/olkweb/details

https://www.gitbook.com/book/innit/olkweb-brukerveiledning-for-laerlinger/details

 

Utover det som står i brukerveiledningen er det også beskrevet noen enkeltfunksjoner i versjonsloggen.1 person liker dette