Eget ressurssenter for medlemsbedrifter

En av våre medlemsbedrifter ønsker bedre muligheter for å dele filer med informasjon og planer internt. Et ressurssenter hvor kun deres lærlinger, faglig ledere, instruktører og OK har tilgang. 


2 personer liker denne ideen

Det er absolutt en nødvendighet at medlemsbedrifter får mer handlingsrom i OLKweb. Alternativet er at de kjøper andre tjenester som Itslearning, fronter etc. I første omgang handler det om at faglig leder må ha et eget "rom" hvor de kan legge ut felles informasjon til egne lærlinger og ansatte, deler filer og planer etc.


1 person liker dette

Målet med en slik ordning, er at jeg som faglig leder eller instruktører kan legge ut oppgaver, informasjon og lignende på en felles mappe, og den legges ut til alle i rommet. I stedet for at jeg må legge oppgaver og info ut til hver enkelt lærling i rommet. Det vil bli svært arbeidskrevende og ressurskrevende når vi har 6-12 lærlinger i etter hvert ulike løp.


Det er ønskelig at dette er en intern mappe, pga caser og annet materiale som ikke skal ut til alle og enhver. Også for å få en bedre struktur, vil det å ha en hovedmappe med undermapper hvor jeg kan "spre" info automatisk, internt lette på ressursbruken.