Standard tekst i sms

Ønsker at det kan være innstillingsmuligheter til å sette inn standard tekst i sms.

Noe som kan være opp til hver enkelt å kunne redigere i meldingssenteret, der man har mulighet til å lagre eller endre standard tekst etter behov.


F.eks "denne sms kan ikke besvares", "med vennlig hilsen....", "dato...klokkeslett...møteagenda"4 personer liker denne ideen
1 Comment