Vurderingsbildet

Implementert

Hei!

Når me er inne i vurderingsbildet vil me gjerne ha mulighet til å sjå delmåla som ligg under kompetansemålet - utan at desse ligg opne for vurdering.


Dette vil vere til hjelp for instruktører ute i bedrift som skal sette vurdering på kompetansemåla.


I dag er det slik at delmåla må setjast til vurdering viss me skal ha nytte av knappen Vis/ Skjul delmål.  Dette blir i tilfelle ei svært lang liste for instruktøren å vurdere. Me ønskjer altså at delmåla skal kunne vere synlege i vurdering - men ikkje at dei skal vurderast. 
 

mvh Bente og Hans i RYTOPP1 person liker denne ideen

Hei Bente,


Dette kommer i en slipp i dag/i morgen :-) Dere får da opp en notis på dashbordet når den er ute for dere :-)

Hei Bente,

Dette er nå på plass :-)