Egen seksjon for innlevering av mappe oppgave

Implementert

Egen seksjon for innlevering av mappe oppgaveHei Leif-Hermann, 

Dette er noe som er under utvikling, og kommer :-)

Det er nå på plass mappeoppgaver - dette kom nå i januar. Du kan lese om det her: https://innit.gitbooks.io/olkweb/content/oppgaverinnleveringer.html