Dokumentasjon

Ikke Tatt

tilgjengelig maler for dokumentasjon (egen for hvert fag) slik at det blir lettere å fylle ut dokumentasjon på utført arbeid. Samt egen fane for logg slik at det ikke ligger under dokumentasjon.


1 Comment

Hei Leif-Hermann,


Når du skriver maler for dokumentasjon, hva tenker du da? 


Og dokumentasjon er i dag det som var logg før. Det blir ikke endret på :-) dokumentasjonen de gjør ligger både under læreplan og dokumentasjon.