Søk mot fag som ikke er i OLKWEB

Det er kommet et forslag om at det skal kunne være mulig å søke mot fag som ikke nødvendigvis ligger i OLKWEB og/eller er tilknyttet en bedrift. Man skal i så tilfelle kunne søke mot hvilket som helst fag som er registert i UDIR sin database.