Fordeling av tilskudd til avdeling

Hei I de tilfellene bedrift og avd ikke har samme konto (KOSTNADSTED)må en få frem muligheter for å hente avd i tilskuddsrapporten også. Kan ikke se at det mulig å gjøre dette i tilskuddsmodulen.