Automatisk generering av mottatt beløp av tilskudd

Hei

I tilskuddsrapporten beregner olkweb automatisk forventet og beregnet tilskudd ut fra inndata på lærlingen sin profil. Dersom mottatt beløp er korrekt på den første tilskuddsrapporten fra FK vil alle de andre tilskuddsperioden være det også. Normalt er det 95% av lærlingene dette er korrekt på ila hele læreperioden. Det er kun i de tilfellene en kjøper teori, termminering av kontrakt før tiden, permisjon,sykefravær og lignende mottatt beløp blir feil dersom systemet generer dette automatisk for hele læretiden. I de tilfellene det blir avvik  merkes avviket med uthevet skrift i rød bakgrunn +/- .Slik det er nå må en klikke inn mottatt beløp, bekrefte beløpet (grønn hake) og låse beløp  - 3 klikk pr lærling x 4 ( 4 perioder over 2 år) x eks 100 lærlinger = 1200 klikk + at en stresser systemet svært mye som igjen gir økt frustrasjon.


Derfor bør en kunne velge om en vil at systemet skal genere mottatt beløp automatisk også slik som det skjer med forventet og beregnet beløp. Dersom mottatt tot beløp ikke stemmer i olkweb sammenlignet med FK listen er det bare å finne de få avvikene +/- BELØPET I RØD BOKS. Kjapt og enkelt. Dermed sparer en svært mye unødvendig kvalitetssikring. Det forutsettes selvfølgelig at en har endret eks ny slutt dato dersom en lærling slutter ila tilskudddsperioden. Dersom tot beløpet stemmer i OLKweb  sammenlignet med FK listen låses hele rapporten med ett klikk og ikke på hver enkelt lærling.


1 person liker denne ideen