Rapport-dokumentasjon/manglende dokumentasjon

I rapporten dokumentasjon kan en sende ut sms/mail til de som ikke har dokumentert noe og de som har dokumentert. I denne rapporten bør en i tillegg kunne sortere ut eks de som har dokumenter 1-15 innlegg,15-30 innlegg 30-60 innlegg osv.  Dette for å følge spesielt opp de som har få innlegg pr SMS/mail. En bør i samme rapport også kunne skille mellom de som har vært lærling i 6,12,18 mnd.