Tilgang til læreplan for instruktører uten lærling

Ikke Tatt

Hei!

Ønsker at instruktører skal ha tilgang til relevant læreplan i perioder de ikke har lærlinger.


Flere instruktører ønsker å ha oversikt over målene før lærlingen kommer, for dermed å kunne planlegge et opplæringsløp utfra avdelingens produksjon.


Er dette mulig å få til?


Hilsen Sølvi K Sture

Fagopplæringen i Askøy kommune


1 person liker denne ideen
1 Comment

Per i dag kan man ta ut PDF av læreplanen, og legge det på notat på den ansatte - evt på ressurssenteret slik at alle ansatte alltid har tilgang på læreplanene i de forskjellige fagene :-)


Det er ikke noe vi implementerer i denne omgang, men om det blir et mer etterspurt tema vil vi ta det opp til vurdering igjen :-)