Tilgang til læreplan for instruktører uten lærling

Hei!

Ønsker at instruktører skal ha tilgang til relevant læreplan i perioder de ikke har lærlinger.


Flere instruktører ønsker å ha oversikt over målene før lærlingen kommer, for dermed å kunne planlegge et opplæringsløp utfra avdelingens produksjon.


Er dette mulig å få til?


Hilsen Sølvi K Sture

Fagopplæringen i Askøy kommune


1 person liker denne ideen