Opprette lærekontrakt

Implementert

Forslag til opprettelse av lærekontrakt:

Automatisk beregning av utløp læretid basert på hvilken dato som settes ved utfylling av læretid start.


Se vedlagt PDF med forklaring.

pdf

4 personer liker denne ideen
1 Comment

Det er nå justert slik at dersom man endrer datoen i læretid start-feltet, vil den automatisk endres i læretid slutt-feltet :-)