Epost utsending til bedrifter og enkeltpersoner

Lina fra Opplæringskontoret for Byggfag Veskfylket har ringt inn og ønsker litt forbedring av epost utsending:


Når man skal sende epost til eposter registrert på bedrifter kan man ikke samtidig sende eposter til enkeltpersoner. Om man f.eks skal sende en epost til alle bedrifter med aktive lærlinger og til enkelt personer i bedriftene må man først sende mail til bedrifter fra nederst i bedrifts listen, og så gå inn på hver enkelt bedrift for å finne epostene på personene i bedriften og sende til disse i en epost nummer to. Ønsker å kunne lettere sende til en kombinasjon av bedriftens kontaktepost og ansattes eposter.


I meldingssenteret kan man også ikke se eposten man sender til eller har sendt til, kun navn. Dette gjør det vanskelig å vite hvor epostene blir sendt, spesielt dersom en person er registrert flere ganger med forskjellige eposter.


2 personer liker denne ideen