Aktive lærlinger i en gitt periode

Planlagt

Ønsker å kunne finne ut hvor mange AKTIVE lærlinger vi hadde i en gitt periode.

Fra dato til dato...


3 personer liker denne ideen

Vi har lagt inn datofilter på rapporten "gjeldene/aktive kontrakter" som gjør at man kan hente ut disse innenfor en gitt periode. Har også lagt på et filter for lærefag, så man kan se innenfor hvert område :-)

Hei igjen Joey,

Tenkte bare nevne at vi har tatt bort endringene på rapporten som kom med 3.18. Dette er fordi resultatet ikke ble rett. Rapporten er dersom tilbake til slik den var, den viser aktive lærlinger per nå.


Det er ikke mulig å kunne se aktive lærlinger i en periode tilbake i tid, per i dag. Det som dog kunne være aktuelt er å ha en rapport som viste lærlinger som har en læretid innen en gitt periode. Det er noe vi må se på, men enn så lenge er det i det minste slik det var..

Ser den... rapporten bør indikere hvem som hadde læretid i den angitte perioden. Nå så jeg at data ble hentet fra bedriftsperioden og ikke læretiden. Da dukker det opp kandidater som ikke var lærling.. men av en eller annen grunn fremdeles er aktive......

Denne er ikke glemt, bare så du vet det, Joey!

;-)