Automatisk SMS utsendinger

Ikke Tatt

Andreas S Hernandez fra K-tech har kommet med et ønske om å kunne sette opp automatiske standard SMS'er utsendelser på diverse "triggere".


Når de har lærlinger som ikke har dokumentert på 30 dager og kommer inn i rapporten over dette, sender de ut en SMS om at de må inn i OLKWEB og dokumentere. De ønsker å kunne definere en SMS som alltid blir sendt ut dersom en lærling ikke har dokumentert på 30 dager isteden for å aktivt sende ut denne hver gang selv.


Slik funksjonalitet er tenkelig at kan være ønskelig på veldig mange forskjellige områder, hvor få kontorer ønsker de samme, som vil se ett løsningsforslag vil trolig være ett større system, enn kun å akkurat kunne sende automatisk SMS ved ikke dokumentert.


3 personer liker denne ideen