beskrivelse av delmål inn i vurderingen

Jeg har et ønske om å se beskrivelse av delmålene når vi sitter i vurderingsmodulen på halvtårssamtaler. Nå må jeg flytte beskrivelsen til samme rute som delmålet. Der blir heller ikke lenker aktiv.1 person liker denne ideen