Søkerfeltet "søk på lærling"

Implementert

Når man søker på en lærling ved hjelp av søkerfeltet opp til høyre hjørne så kommer man på aktive og inaktive lærlinger automatisk. Hadde ikke vært mulig at det bare var aktive som standar og at man da heller måtte velge om man skulle han inaktive.


2 personer liker denne ideen

synes det er greit at det at alle valg kommer opp jeg!

 


1 person liker dette

Støtter Remi, det er ikke så ofte man trenger inaktive! 

Ønsker heller at aktive er standard.


Samtidig ønsker jeg at aktiviteter ikke er standar på 30 dahger, men at det kan være alle fremtidige.


ELLER: at OLK husker de innstillingene man har brukt sist! Når vi sitter og legger inn lærlinger på kurs for kommende år er 30 dager alltid uinteressant valg og tar mange ekstra klikk.

Hei Anne, det er filterhukommelse under aktiviteter. Så dersom du velger "Alle", så husker systemet det når du klikker inn der neste gang nå :-)


Når det gjelder søkefeltet får vi ta dette videre med brukerforumet, igjen :-)

Globalsøkefeltet tar nå for seg kun aktive lærlinger, og det må endres til aktive og inaktive etter søk om det er ønsket å se begge deler. Dette ble kom med slippen i januar: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-319-delrelease.html